Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 21.11.2018 Versiunea pentru printare
Miercuri, 21 noiembrie 2018

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:29 20861 Retrimitere la comisie - PL 454/2017 130 68 61 0 1
10:29 20862 Retrimitere la comisie - PL 235/2018 146 97 49 0 -
10:31 20863 Prezență 159 - - - -
10:33 20864 Retrimitere la comisie - PL 426/2016 170 116 54 0 -
10:34 20865 Retrimitere la comisie - PL 322/2018 170 120 50 0 -
10:35 20866 Retrimitere la comisie - Pl 238/2018 170 117 53 0 -
12:07 20963 Prezență 255 - - - -
  PL 562/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
12:07 20964 Vot final adoptare - lege ordinară 263 259 0 1 3
  PL 67/2018 privind desființarea Universității Financiar-Bancare din municipiul București
12:08 20965 Vot final adoptare - lege ordinară 268 266 0 0 2
  PL 66/2018 privind desființarea Universității ''George Barițiu'' din Brașov
12:08 20966 Vot final adoptare - lege ordinară 261 254 0 3 4
  PL 65/2018 privind desființarea Universității ''Mihai Eminescu'' din municipiul Timișoara, județul Timiș
12:09 20967 Vot final adoptare - lege ordinară 269 266 0 2 1
  PL 18/2018 privind desființarea Institutului Teologic Romano-Catolic din București
12:09 20968 Vot final adoptare - lege ordinară 272 265 0 6 1
  PL 294/2018 pentru modificarea art.1 din Legea nr.443/2002 privind înființarea Universității "Spiru Haret" din București
12:10 20969 Vot final adoptare - lege ordinară 271 265 0 5 1
  PL 508/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore
12:10 20970 Vot final adoptare - lege ordinară 273 175 84 12 2
  PL 37/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
12:11 20971 Vot final adoptare - lege ordinară 274 243 0 30 1
  PL 105/2018 privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare, spălare și prelucrare primară de lână și piei în zona montană
12:11 20972 Vot final adoptare - lege ordinară 277 212 1 62 2
  PL 106/2018 privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea unităților de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor și/sau prelucrare a cărnii în zona montană
12:14 20973 Vot final adoptare - lege ordinară 272 205 1 65 1
  PL 107/2018 privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane
12:14 20974 Vot final adoptare - lege ordinară 269 206 1 60 2
  PL 376/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
12:16 20975 Vot final adoptare - lege ordinară 270 269 0 0 1
  PL 19/2018 pentru completarea Anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
12:21 20976 Vot final adoptare - lege ordinară 271 267 1 2 1
  PL 147/2018 privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice, din flora spontană și/sau cultură în zona montană
12:22 20977 Vot final adoptare - lege ordinară 266 212 1 52 1
  PL 134/2018 pentru aprobarea Programului de încurajare a investițiilor din zona montană
12:26 20978 Vot final adoptare - lege ordinară 265 212 2 51 -
  PL 146/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional
12:30 20979 Vot final adoptare - lege ordinară 268 189 2 75 2
  PL 434/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale
12:31 20980 Vot final adoptare - lege ordinară 270 269 0 0 1
  PL 132/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor și a resurselor financiare necesare returnării donațiilor colectate pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil
12:32 20981 Vot final adoptare - lege ordinară 272 270 0 2 -
  PL 510/2018 pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății
12:32 20982 Vot final adoptare - lege ordinară 272 269 0 2 1
  PL 563/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
12:38 20983 Vot final adoptare - lege ordinară 263 262 0 0 1
  PL 534/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.61/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
12:39 20984 Vot final adoptare - lege ordinară 272 272 0 0 -
  PL 566/2018 pentru modificarea art.5 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiul Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene
12:39 20985 Vot final adoptare - lege ordinară 273 271 0 2 -
  PL 328/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007
12:40 20986 Vot final adoptare - lege ordinară 270 244 0 26 -
  PL 345/2014 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
12:41 20987 Vot final respingere - lege ordinară 276 274 1 0 1
  PL 404/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
12:42 20988 Vot final adoptare - lege organică 275 214 0 60 1
  PL 322/2017 pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și simularea ocupării forței de muncă
12:42 20989 Vot final adoptare - lege organică 276 276 0 0 -
  PL 413/2018 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002
12:44 20990 Vot final adoptare - lege organică 270 269 0 1 -
  PL 387/2018 pentru modificarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități
12:44 20991 Vot final adoptare - lege organică 271 270 0 1 -
  PL 7/2007 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
12:46 20992 Vot final adoptare - lege organică 271 270 0 1 -
  PL 586/2017 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară
12:46 20993 Vot final adoptare - lege organică 267 187 0 79 1
  PL 124/2018 privind Statutul inspectorului de muncă
12:47 20994 Vot final adoptare - lege organică 269 252 14 0 3
  PL 307/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene
12:47 20995 Vot final adoptare - lege organică 270 270 0 0 -
  PL 126/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
12:48 20996 Vot final adoptare - lege organică 272 179 1 91 1
  PL 527/2017 pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
12:48 20997 Vot final respingere - lege organică 269 268 0 0 1
  PL 470/2018 pentru modificarea articolului 16 din Legea educației naționale nr.1/2011
12:49 20998 Vot final respingere - lege organică 274 211 0 61 2
  PL 528/2017 de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulterioare
12:49 20999 Vot final respingere - lege organică 272 271 0 0 1
  PL 282/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
12:50 21000 Vot final respingere - lege organică 274 271 0 0 3
  PL 359/2016 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
12:51 21001 Vot final respingere - lege organică 271 269 0 1 1
  PL 363/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale
12:51 21002 Vot final respingere - lege organică 275 274 0 0 1
  PL 425/2018 privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene
12:52 21003 Vot final respingere - lege organică 270 237 26 6 1

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 27 februarie 2020, 6:56
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro