Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Giugea Nicolae

3469 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 11.02.2020 12:56 23217 Prelungirea programului de lucru NO
2. 11.02.2020 12:22 23218
PL 658/2019 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind Modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la București la 13 august 2019 și la Paris la 2 septembrie 2019
YES
3. 11.02.2020 12:20 23215 Modificare ordine de zi NO
4. 11.02.2020 12:19 23214 Introducerea pe ordinea de zi a PL-x 1/2018 la nr. crt. 11 YES
5. 11.02.2020 12:18 23213 Modificare ordine de zi YES
6. 11.02.2020 12:17 23211 Modificare ordine de zi si retrimitere la comisie PL-x 429/2019 YES
7. 05.02.2020 12:20 23141 Timp dezbatere YES
8. 05.02.2020 12:17 23139 Adoptare ordine de zi YES
9. 05.02.2020 12:17 23140 Adoptare program de lucru YES
10. 03.02.2020 16:33 23137 Comisia de numarare si validare a voturilor YES
11. 03.02.2020 16:18 23136 Aprobarea repartizarii locurilor pentru functiile din Biroul permanent NO
12. 03.02.2020 14:09 23135 Aprobare program de lucru YES
13. 29.01.2020 14:13 23132 YES
14. 29.01.2020 14:12 23131 YES
15. 28.01.2020 15:35 23126 Vot final
Respingere PL 166/2018 pentru abrogarea pensiilor speciale
YES
16. 28.01.2020 15:34 23125 Vot final
Adoptare PL 292/2019 privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu și indemnizațiile pentru limită de vârstă, precum și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaționale
YES
17. 28.01.2020 15:33 23124 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
18. 28.01.2020 15:23 23121 Pl-x 292/2019, Pl-x 166/2018 - Amendament admis 18 NO
19. 28.01.2020 15:22 23120 Pl-x 292/2019, Pl-x 166/2018 - Amendament admis 17 NO
20. 28.01.2020 14:45 23123 Retrimitere la comisie
PL 292/2019 privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu și indemnizațiile pentru limită de vârstă, precum și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaționale
NO
21. 20.01.2020 16:03 23116 Programul de lucru YES
22. 20.01.2020 16:02 23115 Ordinea de zi YES
23. 20.01.2020 16:02 23117 Aprobarea proiectului ordinii de zi pentru perioada 20-31 ianuarie 2020 (sesiune extraordinara) YES
24. 18.12.2019 13:32 23113 Vot final
Adoptare PL 549/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a Legii nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
YES
25. 18.12.2019 13:31 23112 Vot final
Adoptare PL 15/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
YES
26. 18.12.2019 13:23 23110 Vot final
Adoptare PL 584/2019 pentru înființarea Muzeului Național "Brătianu "
YES
27. 18.12.2019 13:21 23109 Vot final
Adoptare PL 440/2017 pentru modificarea Legii societăților 31/1990
Abstention
28. 18.12.2019 13:21 23108 Vot final
Adoptare PL 654/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
YES
29. 18.12.2019 13:20 23107 Vot final
Adoptare PL 585/2019 pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții și pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
YES
30. 18.12.2019 13:18 23106 Vot final
PHCD 64/2019 privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2020
YES
31. 18.12.2019 12:38 23103 PL 654/2019 Timp dezbatere
PL 654/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
YES
32. 18.12.2019 12:03 23101 Prelungire program de lucru YES
33. 18.12.2019 11:48 23100 Stabilire timpi dezbatere - PL 124/2019 - Timp dezbatere
PL 124/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
YES
34. 18.12.2019 11:32 23097 Modificare ordine de zi si sistarea dezbaterilor Abstention
35. 18.12.2019 11:31 23096 Prelungire program de lucru pana la ora 12.00 YES
36. 18.12.2019 11:26 23095 Prelungirea programului de lucru pana la finalizarea pct.10/1 Abstention
37. 18.12.2019 11:11 23094 Sistarea dezbaterilor NO
38. 18.12.2019 10:49 23093 Retrimitere la comisie - Retrimitere la comisie PL 597/2019
PL 597/2019 pentru modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
39. 18.12.2019 10:31 23092 Modificare ordine de zi YES
40. 18.12.2019 10:27 23091 Retrimitere la comisie - Retrimitere la comisie PL 124/2019
PL 124/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
YES
41. 18.12.2019 10:17 23090 Modificare ordine de zi YES
42. 12.12.2019 12:35 23089 YES
43. 12.12.2019 12:35 23088 YES
44. 12.12.2019 12:27 23087 YES
45. 12.12.2019 12:27 23086 YES
46. 12.12.2019 12:18 23084 YES
47. 12.12.2019 12:17 23085 YES
48. 11.12.2019 12:35 23082 Vot final
Respingere PL 384/2019 pentru modificarea și completarea Legii statutului asistentului social în România nr.466/2004
Abstention
49. 11.12.2019 12:25 23081 Vot final
Adoptare PL 618/2019 pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii și a art.361 din Legea nr.1/2011 a educației naționale
YES
50. 11.12.2019 12:24 23080 Vot final
Adoptare PL 489/2019 privind pensiile ocupaționale
YES
51. 11.12.2019 12:22 23079 Vot final
Adoptare PL 413/2019 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
YES
52. 11.12.2019 12:21 23078 Vot final
Respingere PL 601/2019 pentru modificarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
YES
53. 11.12.2019 12:20 23077 Vot final
Respingere PL 447/2018 pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
YES
54. 11.12.2019 12:20 23076 Vot final
Adoptare PL 176/2019 pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Abstention
55. 11.12.2019 12:19 23075 Vot final
Adoptare PL 599/2019 pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
YES
56. 11.12.2019 12:17 23074 Vot final
Adoptare PL 524/2018 privind modificarea art.2 pct. 20) din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
YES
57. 11.12.2019 12:17 23073 Vot final
Adoptare PL 339/2019 modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local
YES
58. 11.12.2019 12:11 23070 Vot final
Adoptare PL 812/2015 pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amanințărilor la adresa securității naționale
YES
59. 11.12.2019 12:10 23069 Vot final
Adoptare PL 234/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
YES
60. 11.12.2019 12:07 23064 Vot final
Adoptare PL 652/2019 pentru continuarea dezvoltării capabilității operaționale aeriene cuprinse în Etapa de tranziție inițială a Concepției de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului „Avion multirol al Forțelor Aeriene”
YES
61. 11.12.2019 11:27 23020 Retrimitere la comisie
PHCD 50/2019 privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
YES
62. 11.12.2019 10:10 23019 PL-x 384/2019 - Retrimitere la comisie YES
63. 11.12.2019 10:09 23022 Modificare ordine de zi YES
64. 09.12.2019 17:08 23015 PL-x 413/2019 - Amendament admis 23 - Se propune eliminarea art. IV YES
65. 09.12.2019 16:31 23016 Retrimitere la comisie
PL 469/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
NO
66. 04.12.2019 12:26 23013 Vot final
Adoptare PL 281/2019 de abrogare a Legii nr.169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, de modificare și de completare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, de modificare a Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
YES
67. 04.12.2019 12:22 23012 Vot final
Adoptare PL 717/2018 pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
YES
68. 04.12.2019 12:13 23010 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 62/2019).
PHCD 62/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
69. 04.12.2019 12:13 23011 Vot final
Adoptare PL 572/2019 pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
70. 04.12.2019 12:12 23009 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
71. 04.12.2019 11:14 23004 Pl 281/2019 - pct.3 - test initial YES
72. 04.12.2019 11:13 23003 Pl 281/2019 - ama .3 NO
73. 04.12.2019 10:36 23001 Retrimitere la comisie PL 145/2019 YES
74. 04.12.2019 10:25 23000 Retrimitere la comisie PL 348/2017/2019 YES
75. 04.12.2019 10:24 22998 Modificare ordine de zi YES
76. 04.12.2019 10:24 22999 Retrimitere la comisie PL 144/2019 YES
77. 04.12.2019 10:24 23002 Retrimitere la comisie PL 349/2019 YES
78. 27.11.2019 12:09 22983 Comisia de numarare si validare a voturilor YES
79. 26.11.2019 16:36 22932 PL-x 357/2019 - Amendament respins 33 - art. 46 alin.(4) Abstention
80. 04.11.2019 14:25 22929 Timp dezbatere YES
81. 04.11.2019 14:12 22928 Program de lucru YES
82. 04.11.2019 14:11 22927 Ordine de zi YES
83. 29.10.2019 16:36 22925 Vot final
Adoptare PL 410/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și a împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici
YES
84. 29.10.2019 16:30 22926 Stabilire timpi dezbatere
Adoptare PL 410/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și a împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici
YES
85. 29.10.2019 16:20 22923 PL-x 609/2019 - Timpi dezbatere YES
86. 22.10.2019 12:18 22901 Vot final
Respingere PL 334/2019 pentru modificarea si completarea art.214 din Legea educației naționale nr.1/2011
NO
87. 22.10.2019 12:15 22899 Vot final
Adoptare PL 406/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto
YES
88. 22.10.2019 12:14 22898 Vot final
Adoptare PL 111/2019 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață a carcaselor și ale animalelor vii
Abstention
89. 22.10.2019 12:13 22897 Vot final
Adoptare PL 216/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.15/2019 pentru prorogarea unor termene
YES
90. 22.10.2019 12:13 22896 Vot final
Adoptare PL 223/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.18/2019 privind modificarea și completarea art.II din Legea nr.145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
91. 22.10.2019 12:12 22895 Vot final
Adoptare PL 54/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.106/2018 privind prorogarea unor termene
YES
92. 22.10.2019 12:11 22893 Vot final
Adoptare PL 89/2019 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2019 privind modificarea și completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice
YES
93. 22.10.2019 12:10 22891 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea Regulamentului Camerei Deputatilor (BPI 651/14.10.2019 ;PH CD 53/2019).
PHCD 53/2019 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
YES
94. 22.10.2019 12:10 22892 Vot final
Adoptare PL 366/2019 pentru ratificarea Scrisorii de întelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, "Cartierul pentru justitie ", dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 si la Bucuresti la 6 iunie 2019
YES
95. 22.10.2019 12:09 22890 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 55/2019).
PHCD 55/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
96. 22.10.2019 12:06 22889 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
97. 22.10.2019 11:49 22887 Timp dezbatere PL 122/2019 YES
98. 22.10.2019 11:00 22884 Retrimitere la comisie PL 407/2019 YES
99. 22.10.2019 10:12 22882 Modificare ordine de zi NO
100. 22.10.2019 10:11 22881 Prelungire termen Pl 335/2019 NO

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 17 février 2020, 17:28
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro