Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Nosa Iuliu în legislatura 2016-prezent?

4343 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1. 16.04.2020 13:24 23327 DA
2. 16.04.2020 13:14 23326 NU
3. 19.03.2020 12:58 23325 DA
4. 12.03.2020 15:12 23318 Vot final
Adoptare PL 43/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă
DA
5. 12.03.2020 15:12 23317 Vot final
Adoptare PL 337/2019 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ
DA
6. 12.03.2020 15:11 23319 Vot final
Adoptare PL 84/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei
DA
7. 12.03.2020 15:10 23315 Stabilire timpi dezbatere
PL 43/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă
DA
8. 12.03.2020 15:06 23320 Amendament respins
Adoptare PL 337/2019 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ
DA
9. 12.03.2020 14:55 23314 Stabilire timpi dezbatere
PL 337/2019 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ
DA
10. 12.03.2020 14:15 23316 Stabilire timpi dezbatere
PL 84/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei
DA
11. 12.03.2020 14:12 23313 DA
12. 10.03.2020 12:38 23312 Vot final
Adoptare PL 724/2018 pentru completarea Legii concediului paternal nr.210/1999 și pentru abrogarea art.10 alin.(7) din Oronanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
DA
13. 10.03.2020 12:36 23310 Vot final
Adoptare PL 86/2020 pentru modificarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995
DA
14. 10.03.2020 12:36 23311 Vot final
Adoptare PL 87/2020 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România
DA
15. 10.03.2020 12:35 23309 Vot final
Adoptare PL 618/2019 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii și a art. 94 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale
DA
16. 10.03.2020 12:32 23308 Vot final
Adoptare PL 119/2019 pentru modificarea și completarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
DA
17. 10.03.2020 12:31 23307 Vot final
Adoptare PL 68/2020 privind instituirea Zilei Satului Românesc
DA
18. 10.03.2020 12:30 23306 Vot final
Adoptare PL 52/2020 pentru modificarea și completarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
DA
19. 10.03.2020 12:29 23305 Vot final
Adoptare PL 553/2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
DA
20. 10.03.2020 12:28 23304 Vot final
Adoptare PL 407/2019 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane
DA
21. 10.03.2020 12:27 23303 Vot final
Adoptare PL 355/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
22. 10.03.2020 12:26 23302 Vot final
Adoptare PL 461/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
DA
23. 10.03.2020 12:25 23301 Vot final
Adoptare PL 395/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului Prima casă, precum și pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia
DA
24. 10.03.2020 12:21 23300 Vot final
Adoptare PL 490/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de ExportImport a României EXIMBANK-S.A., a Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
DA
25. 10.03.2020 12:21 23299 Vot final
Adoptare PL 537/2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
26. 10.03.2020 12:19 23298 Vot final
Adoptare PL 523/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
DA
27. 10.03.2020 12:14 23297 Vot final
Adoptare PL 493/2019 pentru modificarea Legii nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc „Prodromu”, de la Muntele Athos, Grecia
DA
28. 10.03.2020 12:12 23296 Vot final
Adoptare PL 341/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
DA
29. 10.03.2020 12:11 23295 Vot final
PHCD 65/2019 privind înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind situația cazurilor copiilor dispăruți
DA
30. 10.03.2020 12:11 23294 Vot final
PHCD 6/2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - comunicarea din 2019 privind politica de extindere a UE COM(2019)260
DA
31. 10.03.2020 12:10 23293 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
32. 10.03.2020 11:22 23284 PL-x 151/2019 - Retrimitere la comisie DA
33. 10.03.2020 10:48 23283 PL-x 97/2019 - Anexele 1, 2 si 3
PL 97/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
DA
34. 10.03.2020 10:48 23282 PL-x 97/2019 - Amendament respins 3
PL 97/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
DA
35. 10.03.2020 10:47 23281 PL-x 97/2019 - Amendament respins 2
PL 97/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
DA
36. 10.03.2020 10:46 23290 PL-x 97/2019 - Amendament respins 1
PL 97/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
DA
37. 10.03.2020 10:22 23280 PL-x 337/2019 - Retrimitere la comisie DA
38. 10.03.2020 10:21 23289 Modificare ordine de zi DA
39. 10.03.2020 10:20 23279 Introducerea pe ordinea de zi Pl-x 52/2020 DA
40. 10.03.2020 10:19 23288 Modificare ordine de zi DA
41. 10.03.2020 10:18 23287 Modificare ordine de zi DA
42. 10.03.2020 10:18 23286 Modificare ordine de zi DA
43. 10.03.2020 10:17 23291 Retrimitere la comisie
PL 244/2019 pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
DA
44. 10.03.2020 10:15 23285 Modificare ordine de zi DA
45. 09.03.2020 16:17 23276 Retrimitere la comisie
PL 638/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
DA
46. 09.03.2020 16:16 23273 PL-x 457/2019 - Retrimitere la comisie DA
47. 09.03.2020 16:15 23272 Modificare ordine de zi DA
48. 09.03.2020 16:12 23270 Modificare ordine de zi DA
49. 09.03.2020 16:11 23269 Pl-x 64/2018 - Retrimitere la comisie DA
50. 09.03.2020 16:10 23267 Modificare ordine de zi DA
51. 09.03.2020 16:09 23277 Retrimitere la comisie
PL 244/2019 pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
NU
52. 25.02.2020 12:09 23252 Vot final
Adoptare PL 514/2019 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca
DA
53. 25.02.2020 12:07 23250 Vot final
Adoptare PL 401/2018 pentru abrogarea alin.(1) al art.3 din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare
DA
54. 25.02.2020 12:07 23251 Vot final
Adoptare PL 411/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
DA
55. 25.02.2020 12:06 23249 Vot final
Adoptare PL 473/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului
DA
56. 25.02.2020 12:05 23248 Vot final
Adoptare PL 573/2019 privind statutul Limbii Semnelor Române
DA
57. 25.02.2020 12:04 23247 Vot final
PHCD 4/2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Către o mai bună punere în aplicare a cadrului UE privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului COM(2019)360
DA
58. 25.02.2020 12:04 23246 Vot final
PHCD 3/2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Uniți în realizarea uniunii energetice și a acțiunilor climatice – Stabilirea bazelor pentru o tranziție de succes către o energie curată COM(2019)285
DA
59. 25.02.2020 12:03 23245 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
60. 25.02.2020 10:31 23242 Prelungirea termenului constituțional de dezbatere și vot final de la 45 la 60 de zile a Pl 660/2019 DA
61. 25.02.2020 10:29 23241 Modificare ordine de zi DA
62. 25.02.2020 10:28 23240 Retrimitere la comisie PL 545/2019 DA
63. 25.02.2020 10:27 23238 Modificare ordine de zi DA
64. 25.02.2020 10:27 23239 Modificare ordine de zi DA
65. 25.02.2020 10:25 23237 Retrimitere la comisie PHCD 5/2020 DA
66. 25.02.2020 10:24 23236 Retrimitere la comisie PL 244/2019 NU
67. 25.02.2020 10:21 23235 Retrimitere la comisie PL 490/2019 DA
68. 25.02.2020 10:21 23234 Retrimitere la comisie PL 584/2017 DA
69. 25.02.2020 10:20 23233 Retrimitere la comisie PL 474/2019 DA
70. 25.02.2020 10:19 23232 Modificare ordine de zi DA
71. 25.02.2020 10:18 23230 Retrimitere la comisie PL 435/2018 DA
72. 25.02.2020 10:18 23231 Retrimitere la comisie PL 547/2019 DA
73. 11.02.2020 13:37 23228 Vot final
Respingere PL 1/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului,
DA
74. 11.02.2020 13:36 23227 Vot final
Adoptare PL 486/2019 privind regimul juridic al Cetăților dacice din Munții Orăștiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO și unele măsuri privind protejarea acestora
DA
75. 11.02.2020 13:33 23226 Vot final
Adoptare PL 94/2019 privind Codul aerian
DA
76. 11.02.2020 13:32 23225 Vot final
Adoptare PL 270/2019 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
DA
77. 11.02.2020 13:31 23224 Vot final
Adoptare PL 598/2019 pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și pentru completarea articolului 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
DA
78. 11.02.2020 13:31 23223 Vot final
Adoptare PL 417/2019 pentru modificarea art. 14 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
DA
79. 11.02.2020 13:30 23229 Prezență - Vot test 2 Nu a votat
80. 11.02.2020 13:30 23222 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 2/2020).
PHCD 2/2020 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
81. 11.02.2020 13:29 23221 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
82. 11.02.2020 13:15 23219 Retrimitere la comisie
PL 573/2019 privind statutul Limbii Semnelor Române
DA
83. 11.02.2020 12:22 23218
PL 658/2019 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind Modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la București la 13 august 2019 și la Paris la 2 septembrie 2019
DA
84. 11.02.2020 12:20 23216 Modificare ordine de zi DA
85. 11.02.2020 12:20 23215 Modificare ordine de zi DA
86. 11.02.2020 12:19 23214 Introducerea pe ordinea de zi a PL-x 1/2018 la nr. crt. 11 DA
87. 11.02.2020 12:18 23212 Modificare ordine de zi si retrimitere la comisie PL-x 567/2008/2018 DA
88. 11.02.2020 12:18 23213 Modificare ordine de zi DA
89. 11.02.2020 12:17 23211 Modificare ordine de zi si retrimitere la comisie PL-x 429/2019 DA
90. 11.02.2020 12:16 23210 Convocarea Comisiei juridice in sedinta, in acelasi timp cu plenul, pentru PL-x 598/2019 DA
91. 05.02.2020 12:20 23141 Timp dezbatere DA
92. 05.02.2020 12:17 23140 Adoptare program de lucru DA
93. 05.02.2020 12:17 23139 Adoptare ordine de zi DA
94. 03.02.2020 16:33 23137 Comisia de numarare si validare a voturilor DA
95. 03.02.2020 16:18 23136 Aprobarea repartizarii locurilor pentru functiile din Biroul permanent DA
96. 03.02.2020 14:09 23135 Aprobare program de lucru DA
97. 03.02.2020 14:09 23134 Aprobare ordine de zi DA
98. 28.01.2020 15:35 23126 Vot final
Respingere PL 166/2018 pentru abrogarea pensiilor speciale
DA
99. 28.01.2020 15:34 23125 Vot final
Adoptare PL 292/2019 privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu și indemnizațiile pentru limită de vârstă, precum și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaționale
DA
100. 28.01.2020 15:33 23124 Prezență - Vot test 1 Nu a votat

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 13 august 2020, 23:52
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro