Marian Enache
Marian Enache
Sittings of the Chamber of Deputies of October 1, 2013
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.116/11-10-2013
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-05-2020
20-05-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 01-10-2013 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 1, 2013

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.86 Marian Enache - declarație politică referitoare la situația persoanelor cu dizabilități din localitățile aflate pe Valea Muntelui;

Domnul Marian Enache:

Declarația politică se referă la situația persoanelor cu dizabilități din localitățile aflate pe Valea Muntelui, care constituie Colegiul uninominal nr. 8, județul Neamț.

Potrivit Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și art.50 din Constituția României, persoanele cu handicap ar trebui să se bucure de protecție specială, statul fiind obligat să asigure realizarea unei politici naționale de egalitate a șanselor, pentru ca persoanele cu handicap să participe efectiv la viața comunității.

Legislația generală în domeniul drepturilor persoanelor cu handicap reglementează atât sistemul educațional și încadrarea în muncă, precum și drepturile familiei persoanelor cu dizabilități și dreptul la viața privată. De asemenea, prin lege sunt reglementate pregătirea și perfecționarea persoanelor handicapate, consilierea acestora, securitatea lor financiară, participarea efectivă la deciziile care îi privesc direct și sunt garantate drepturile persoanelor cu dizabilități la sănătate și asistență medicală.

Cu toate acestea, am constatat că în Colegiul uninominal nr. 8, județul Neamț, persoanele cu dizabilități se confruntă cu o serie de obstacole în ceea ce privește egalitatea de șanse, securitatea economică și integrarea socială. Consider necesară regândirea acțiunilor concrete întreprinse în acest domeniu, îndeosebi pe cele legate de costurile asigurării drepturilor persoanelor cu dizabilități, în condițiile alocării unor fonduri insuficiente de către autoritățile bugetare.

Un număr important de persoane cu dizabilități de pe Valea Muntelui nu au acces la educație, principala cauză fiind lipsa specialiștilor și disfuncționalitățile serviciilor sociale.

Îndeosebi copiii cu dizabilități și familiile din care aceștia provin necesită o atenție specială. Or, am constatat că există copii cu nevoi speciale care învață după manuale vechi, neadaptate unui proces de învățământ pentru această categorie specială.

În actualul sistem de asistență, familia este considerată partener al autorității locale și reprezentanților autorităților naționale, dar familiile sărace se autoexclud, practic, din acest parteneriat. Rata dizabilității este asociată cu rata malnutriției, rata șomajului și mobilitatea ocupațională scăzută. Dizabilitatea induce sărăcie, datorită șanselor reduse pe care o persoană cu handicap le are de a se integra în viața economică și socială a comunității, precum și absenței infrastructurii speciale de care persoanele cu dizabilități au nevoie pentru a desfășura o viață normală. Foarte multe persoane cu handicap aflate în perioada de viață activă nu au un loc de muncă stabil. Patronii sunt reținuți în a angaja persoane cu handicap, datorită percepției greșite că acestea nu pot obține rezultate normale în activitatea lor.

În timpul audiențelor pe care le-am ținut în colegiu am constatat că multe persoane nu sunt încadrate corespunzător în gradele de handicap, nu primesc drepturilor cuvenite, autoritățile administrației publice locale nu pot asigura angajarea asistenților personali pentru persoanele cu handicap grav, datorită lipsei de fonduri etc.

Consider că dispozițiile legii care prevăd posibilitatea organizațiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul protecției persoanelor cu handicap de a primi subvenții de la bugetul de stat numai după epuizarea veniturilor proprii, creează o serie de blocaje financiare acestor organizații.

Considerăm că este necesar ca reglementările internaționale în domeniu (Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 10 de septembrie 1948 și ratificată de România prin Decretul nr.342/1981, Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și protocoalele adiționale la această convenție, republicată, ratificată prin Legea nr.30/1994, Convenția cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 20 noiembrie 1989, republicată, ratificată prin Legea nr.18/1990 și Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului) să fie aplicate în mod corespunzător de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătății.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 31 may 2020, 6:13
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro