Marian Enache
Marian Enache
Sittings of the Chamber of Deputies of February 18, 2014
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.15/27-02-2014
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-05-2020
20-05-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2014 > 18-02-2014 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 18, 2014

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.150 Marian Enache - declarație politică pe tema revizuirii și consolidării politicilor active în domeniul forței de muncă;

Domnul Marian Enache:

Societatea românească suferă transformări majore în toate sferele vieții sociale, iar criza financiară are un impact semnificativ asupra capacității întreprinderilor și administrațiilor locale de a angaja tinerii absolvenți care, deși bine pregătiți teoretic, se confruntă cu lipsa de experiență în domeniile în care firmele ar dori să îi angajeze.

Companiile care operează în România, mai ales cele multinaționale, pun accent în mod special pe practică (internship), experiența efectiv dobândită în timpul învățământului liceal și universitar. Drept urmare, în vederea promovării incluziunii sociale, considerăm că avem nevoie de un cadru de reglementare care să garanteze siguranța locurilor de muncă pentru tineret în România, precum și de o serie de instrumente inovatoare pentru a oferi sprijinul necesar, inclusiv parteneriate între sectorul public și privat.

Trebuie avut în vedere faptul că de foarte multe ori activitatea de practică este văzută de elevi și studenți ca o simplă formalitate, aceștia obținând adeverință de practică de la societăți comerciale fără a efectua în mod serios stagiul. Consider extrem de importantă o mai mare implicare a dascălilor în explicarea necesității efectuării stagiului de practică elevilor și studenților, mai ales în contextul în care marile companii multinaționale solicită la angajare cunoștințe practice solide. Elevii și studenții vor înțelege că prin efectuarea stagiului de practică posibilitățile reale de angajare cresc exponențial.

Totodată, vor fi necesare modificări legislative pe care să le aducă Parlamentul în domeniul pieței muncii, al creșterii capacității de inserție profesională a elevilor și studenților în cadrul societăților comerciale.

O altă problemă o reprezintă perioada și durata programelor de practică. În acest moment, programele de practică au loc exclusiv la finalul semestrului și doar pentru o perioadă scurtă, de câteva săptămâni. Considerăm insuficientă această perioadă de timp, în primul rând pentru că se restrânge mult aria posibilităților de a învăța din această activitate, iar angajatorii nu au timpul necesar să vadă o evoluție reală a elevului sau studentului practicant.

Este nevoie ca practica să se desfășoare în orice perioadă a anului și pe o durată mai lungă, oferind reale posibilități de angajare pentru tineri și, în același timp, oferind o gură de aer necesară mediului de afaceri care suferă de pe urma îmbătrânirii forței de muncă. Apreciem ca fiind esențială sprijinirea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru a spori calitatea și acoperirea serviciilor acesteia, în vederea combaterii șomajului în rândul tinerilor.

O altă problemă cronică pentru mediul de afaceri, în contextul crizei economice și sociale, o reprezintă îmbătrânirea forței de muncă. România se confruntă cu o serie de dificultăți în ceea ce privește competitivitatea economică, productivitatea muncii fiind scăzută, iar una dintre cauzele principale fiind îmbătrânirea forței de muncă. Nu trebuie însă trecută cu vederea contribuția la aceste dificultăți a mediul de afaceri slab dezvoltat și a insuficientei susțineri a cercetării și dezvoltării.

Considerăm necesară o atenție sporită adusă îmbunătățirii competențelor lucrătorilor mai în vârstă, care sunt vulnerabili în mod special la restructurarea economică.

Promovarea formării continue, adică a învățării pe tot parcursul vieții, trebuie să devină una dintre priorități pentru a-i ajuta pe oameni să se reorienteze către sectoare cu înaltă valoare adăugată. Trebuie identificate căi mai ușoare de învățare pentru a facilita tranzițiile între faza de muncă și cea de învățare, prin standardizarea programelor de învățare și integrarea învățării cu sistemele de orientare profesională.

Considerăm necesar ca Guvernul României, prin ministerul de resort, să revizuiască și să consolideze politicile active în domeniul pieței forței de muncă, asigurând servicii de formare și îndrumare individualizate pentru fiecare elev și student și pentru forța de muncă activă.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 28 may 2020, 18:08
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro