Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 04-04-2016

Ședința Camerei Deputaților din 4 aprilie 2016

19. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță (PL-x 458/2015). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 458/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

51. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, PL-x 458.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva? Nu dorește.

Raport comun, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru industrii și servicii.

Domnule președinte Solomon, Comisia pentru muncă și protecție socială, vă rog să prezentați raportul comun.

Video in format Flash/IOS

Domnul Adrian Solomon:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Obiectul de reglementare este modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94 din 2014, în sensul ca o parte dintre voucherele de vacanță acordate angajaților să poată fi utilizate pentru plata taberelor școlare ale copiilor lor.

Legea face parte din categoria legilor ordinare.

A fost adoptată de Senat în ședința din 10 iunie 2015.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma finalizării dezbaterilor în cadrul celor două comisii, acestea propun plenului Camerei Deputaților respingerea proiectului de lege.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

La dezbateri generale, dorește cineva? Nu dorește nimeni.

Rămâne la votul final, cu propunere de respingere.