Plen
Ședința Camerei Deputaților din 9 mai 2018
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.78/18-05-2018

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2018 > 09-05-2018 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 9 mai 2018

7. Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 181/2017/2018). (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 181/2017

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

  ................................................

Punctul 9. Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1 din 2011; este PL-x 181/2017; are un caracter organic; suntem în procedură de urgență.

Avem 14 amendamente admise.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul?

Reprezentantul comisiei, doamnă președinte, prezentarea raportului?

Doamna Camelia Gavrilă:

Mulțumesc, doamnă președinte.

PL-x 181/2017. Raport asupra cererii de reexaminare a Legii pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1 din 2011.

În baza prevederilor art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru învățământ a primit spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cererea de reexaminare a legii.

Legea are ca obiect modificarea art. 21 din Legea educației naționale, cu modificări și completări ulterioare, în sensul reorganizării și funcționării liceelor cu profil agricol, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și în coordonarea Ministerului Educației Naționale.

Totodată, se stabilește că unitățile de învățământ cu predare în limbile minoritățile naționale pot fi înființate de autorități ale administrației publice locale sau județene, cultele recunoscute de lege, persoane juridice de drept privat, Ministerul Educației Naționale, Parlamentul României.

Legea face parte din categoria legilor organice.

Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.

În cererea de reexaminare înaintată și analizată în comisie se precizează că noile reglementări impun o reanalizare de către Parlament, atât sub aspectul corelării cu actualele prevederi și principii cuprinse în Legea educației, cât și sub aspectul efectelor ce se preconizează în aplicarea legii cu modificările respective.

Astfel, la art. I pct. 2 din Legea supusă reexaminării este introdusă o nouă secțiune referitoare la învățământul agricol preuniversitar, care cuprinde reglementări specifice procesului educațional aferent acestui domeniu de activitate. Se creează astfel o potențială situație de discriminare în raport cu alte domenii de activitate - de exemplu: turism, comerț, medical, IT -, ce poate genera ulterior dezechilibre între acestea.

La art. 433 alin. (2) se prevede că finanțarea liceelor agricole se realizează din venituri de la bugetul de stat - prin bugetul Ministerului Educației Naționale și prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - și din venituri proprii prin parteneriate publice private. Față de această nouă prevedere, devine cel puțin neclară corelarea acestei dispoziții atât cu prevederile Legii educației, referitoare la finanțarea învățământului liceal, cât și cu alte prevederi ale Legii-cadru a descentralizării. Este vorba despre Legea nr. 195 din 2006.

În acest sens, președintele României semnalează că, potrivit art. 101 alin. (2) și 104 alin. (2) din Legea educației, statul asigură finanțarea de bază pentru învățământul liceal din bugetele locale, prin sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată.

De asemenea, sunt alte referiri care impun și sugerează derogări nejustificate.

Comisia a analizat. În amendamente se observă corelațiile, corecțiile, eliminări de chestiuni care sunt interpretabile, precizări clare, ce înseamnă investiții în domeniul liceelor agricole, care sunt competențele Ministerului Agriculturii. Nu se mai pune problema unei subordonări sau coordonări a liceelor agricole, în raport cu Ministerul Agriculturii.

De asemenea, se arată clar că tot ce înseamnă finanțare, fie de la Ministerul Educației, fie de la Ministerul Agriculturii, se derulează prin bugetele locale, deci respectăm și prevederile Legii descentralizării.

Deci toate aceste detalii le găsiți în amendamente.

În urma dezbaterii din ședințele din 27 martie și 24 aprilie 2018, Comisia, cu 12 voturi pentru și 3 voturi împotrivă, a propus aprobarea cererii de reexaminare a legii și adoptarea legii cu amendamentele admise din anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Mulțumesc.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Propuneți și timpul afectat dezbaterii pe articole, vă rog.

Doamna Camelia Gavrilă:

Aș propune 5 minute.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

5 minute.

Vă rog, vot, 5 minute.

128 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă și o abținere - 5 minute, timpul afectat dezbaterii.

La dezbateri generale, doamna Cherecheș Florica.

Vă rog.

Doamna Florica Cherecheș:

Nu știu cum poate Comisia pentru învățământ, din care fac și eu parte, să propună aprobarea cererii președintelui, de reexaminare, și în același timp, adoptarea legii cu amendamente. Pentru că aceste lucruri se bat cap în cap.

Președintele României a întors această lege, deoarece liceele agricole urmau să fie finanțate de Ministerul Educației Naționale și Ministerul Agriculturii.

Conform legilor în vigoare, statul asigură finanțarea de bază pentru învățământul liceal, din bugetele locale, prin sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată.

Or, derogarea creată de prezentul proiect de lege ar crea o discriminare în raport cu alte instituții de învățământ.

Devine neclară corelarea acestei dispoziții cu prevederile generale ale Legii educației naționale, referitoare la finanțarea de bază a învățământului liceal, și cu cele ale Legii-cadru a descentralizării.

Președintele României a menționat faptul că statul asigură finanțarea de bază, pentru învățământul liceal, din bugetele locale, prin sumele defalcate din TVA. Și, de asemenea, competența decizională privind învățământul preuniversitar de stat este una partajată între autoritățile publice locale și cele ale administrației publice centrale. Deci deciziile trebuie să fie luate de actorii direct implicați în proces.

Față de prevederile menționate, doar liceele agricole ar urma să fie finanțate direct prin bugetul Ministerului Educației Naționale, ceea ce constituie o derogare nejustificată inclusiv de la Legea-cadru a descentralizării.

Din această cauză, nu putem să fim de acord cu acest proiect de lege, pentru că ar însemna ca Ministerul Agriculturii să fie și el implicat în finanțare.

Poate și acum Ministerul Agriculturii să finanțeze liceele agricole, dacă dorește acest lucru, dar nu o face. Nu este nevoie de o lege specială pentru asta.

Mai vreau să menționez un lucru. În acest proiect de lege, în cursul dezbaterii cererii de reexaminare, s-au introdus, în cadrul comisiei, amendamente cu privire la o prevedere care nu era supusă reexaminării, de președinte, și anume, partea care prevede înființarea liceului de la Târgu Mureș, prin lege dată de Parlament.

Practic, această prevedere și acest amendament exced cererii de reexaminare.

Având în vedere toate aceste considerente, Partidul Național Liberal va vota împotriva legii cu amendamentele pe care le-a admis Comisia pentru învățământ.

Mulțumesc.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Vă mulțumesc.

Domnul Pașcan Emil?

Vă rog.

Domnul Emil-Marius Pașcan:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Distinși colegi,

Sigur că și această lege, ca și una precedentă, de fapt propunerea legislativă, este la fel.

Inițiatorii pornesc într-o astfel de propunere, de a stimula cumva învățământul agricol și, mai apoi, pe parcurs, inițiativa este total denaturată și dusă într-o direcție, din punctul meu de vedere, și al Partidului Mișcarea Populară, cât se poate de periculoasă. Respectiv, după ce Curtea Constituțională a declarat, prin decizia sa, ca neconstituțională Legea de înființare a Liceului Romano-Catolic de la Târgu Mureș, iată, printr-un amendament al unui coleg deputat de la UDMR, se reîncearcă un astfel de amendament, prin care unitățile de învățământ pot fi înființate și prin hotărâre a Consiliului Local, a Consiliului Județean, prin inițiativă a cultelor, a persoanelor juridice de drept privat și de asemenea, a ministrului educației.

Deci este o derogare, după părerea mea, absolut periculoasă, de la prevederile actuale ale Legii educației.

Ba, mai mult, acest amendament care a fost inițiat de UDMR, de același deputat, este acum completat, și mai periculos, stimați colegi.

Ia să vedeți ce zice colegul deputat Ödön: "În condițiile în care drepturile constituționale garantate de art. 32 alin. (3) din Constituția României, republicată, persoanelor aparținând minorităților naționale, de a învăța în limba lor maternă și de a putea fi instruite în această limbă, nu se realizează în unități de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale înființate conform lit. a) și lit. d), pe baza solicitărilor, deși există cereri ale părinților sau tutorilor legali ori ale organizației minorității naționale reprezentate în Parlamentul României" - adică a UDMR - "atunci exercitarea acestor drepturi se va asigura prin lege, înființându-se unități de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale cuprinzând toate grupele, clasele de nivel preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal solicitate".

Adică ce a declarat Curtea neconstituțional, acum se reîncearcă a se propune, în această formulă, ca tot prin lege să fie înființate aceste licee.

Este periculos și din alt punct de vedere, stimați colegi. Pentru faptul că nu se știe cine, o entitate absolut fantomatică ar recunoaște că drepturi constituționale în ceea ce privește educația nu sunt respectate în România.

Am admite noi asta, oameni buni, câtă vreme Uniunea Europeană ne consideră model în promovarea drepturilor și în zona educației pentru minorități?

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Vă rog să încheiați.

Domnul Emil-Marius Pașcan:

Deci să admitem noi, prin lege, că încălcăm aceste drepturi și că nu asigurăm învățământ în limba minorităților? Este foarte grav.

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Vă mulțumesc.

Domnul Emil-Marius Pașcan:

De aceea...

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Vă mulțumesc.

Domnul Emil-Marius Pașcan:

... evident, Partidul Mișcarea Populară va vota împotriva acestui proiect.

Și vă îndemn s-o faceți, câtă vreme suntem cu toții responsabili și nu vrem să ne facem de râs, să ne dăm cu stângul în dreptul sau să ne tăiem craca de sub picioare, pe acest domeniu.

Mulțumesc.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Vă mulțumesc.

Doamna deputat Iurișniți Cristina?

Vă rog.

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți:

Mulțumesc, doamnă președinte de comisie.

O voce din sală:

De ședință.

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți:

Mulțumesc, stimate coleg de la Bistrița.

Prin urmare, după toate aceste intervenții, putem să tragem o concluzie. Avem și plusuri, avem și minusuri la această ordonanță.

Plusul ar fi încurajarea învățământului agricol. Este foarte important ca Ministerul Agriculturii să se implice.

Dacă putea să o facă înainte, măcar acum va fi obligat de un cadru legislativ.

Și nu are decât să se ocupe, mai îndeaproape, și mai cu atenție, și cu responsabilitate, de acest tip de învățământ care trebuie revalorizat.

Pe de altă parte, învățământul minorităților trebuie și el acceptat. Dar nu în Parlament putem înființa școli. Ele sunt de ordinul deciziilor la nivelul autorităților locale și județene.

Deci, pentru toate aceste motive, Uniunea Salvați România se va abține de la vot.

Mulțumesc.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Vă mulțumesc.

Doamna Gavrilă Camelia?

Vă rog.

Doamna Camelia Gavrilă:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Am revenit pentru că, deși eu am făcut o paranteză și am completat simpla lectură a raportului, prin câteva precizări asupra demersurilor făcute de Comisia pentru învățământ, deși am arătat foarte clar că amendamentele încearcă să pună în acord opinia președintelui și intenția de a relansa și de a susține învățământul tehnologic, un ideal pe care îl asumă toate partidele, indiferent de poziționarea acestora, sigur, în critica făcută de opoziție s-a revenit pe această temă.

Da, amendamente s-au făcut, în acord cu litera legii, cu procedurile. Amendamentele preiau recomandările și opiniile președintelui, le pun în acord și s-a reglat ceea ce a fost semnalat în documentul transmis Parlamentului.

Trebuie observat cu multă atenție - pentru cei care citesc și amendamentele - că la art. 311 se precizează clar că toate alocările care vin dinspre Ministerul Educației Naționale și dinspre Ministerul Agriculturii trec prin bugetele locale. Deci Legea descentralizării se respectă.

Apoi, investițiile sunt detaliate.

Posibila influență sau coordonarea Ministerului Agriculturii, care și-ar fi dorit ca investitorul în domeniu să aibă o anumită formă de analiză de monitorizare a fost reconsiderată. S-a pus problema unei suplimentări în consiliile de administrație, fără a schimba, însă, statutul, ierarhia liceelor agricole.

Deci cu foarte multă bună-credință s-a corelat și s-a corectat ceea ce era de corectat, încât considerăm, și din perspectiva noastră de profesori sau de manageri de educație și, evident, de parlamentari, că la acest moment corecțiile sunt făcute și recomandările prezidențiale sunt asumate și integrate în proiectul respectiv.

Mulțumesc.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Vă mulțumesc.

Domnul Korodi Attila.

Vă rog.

Domnul Korodi Attila:

Mulțumesc, doamnă președinte de ședință.

Stimați colegi,

Este foarte important ca această lege, revenind în Parlament, să poată să fie adoptată, din două motive.

În primul rând, este important ca liceele agricole care au nevoie de investiții masive în infrastructură, de echipamente, să aibă finanțarea adecvată și aceasta nu poate să vină de la autoritățile locale, pentru că autoritățile locale, de obicei, în aceste centre sunt comunități rurale fără fonduri suficiente.

Al doilea lucru care a fost astăzi enunțat.

Stimați colegi,

Da, Parlamentul poate să revină, să întărească un element al acestui proiect de lege care a fost dezbătut dintr-un alt motiv, pe alt proiect de lege, de Curtea Constituțională. Curtea Constituțională, cu cinci la patru la votul judecătorilor, a disputat problematica dacă se poate interveni punctual în sistemul educațional de înființare de școli sau se poate interveni general. Acest proiect de lege subliniază valabilitatea generală și este important să facem lucrul acesta, tocmai pentru că, Consiliul Europei, chiar în februarie, într-un raport cu privire la România, cere expres să se rezolve, de exemplu, situația Liceului Teologic Catolic din Târgu Mureș.

Mulțumesc.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Vă mulțumesc.

Din partea neafiliaților, un minut.

Domnul Borza.

Domnul Remus-Adrian Borza:

Acum, doamnă președinte, dacă o să vă spun că o să votăm - grupul neafiliaților - poate îmi dați două minute?!

Dragi colegi,

Am spus ceea ce aveam de spus, foarte sintetic; mă mir cum de mi-a ieșit!

Noi susținem un astfel de demers legislativ. Să nu uităm sau să ne aducem aminte că în perioada interbelică România era o țară eminamente agrară. Are și astăzi un potențial agricol extraordinar, din păcate nevalorificat. Din 9,4 milioane de hectare, vreo 3 milioane de hectare sunt pârloagă, iar din cele 6 milioane de hectare, aproximativ, lucrate, mai bine de jumătate - pământul țării pentru care bunii și străbunii noștri și-au dat viața - a ajuns în mâinile străinilor.

Sigur, din păcate, agricultură de performanță nu se poate face cu calul din bătătură și cu bătrânii noștri de la țară, la 70-80 de ani.

Avem nevoie, în primul rând, și de un învățământ, atât liceal, profesional, cât și universitar, în domeniul agricol. Nu putem să ne facem toți avocați, juriști, economiști și, mai nou, doctori. Cineva mai trebuie să lucreze și pământul țării, cineva mai trebuie să lucreze și la șaibă.

Înainte de '89 aveam vreo 300 de licee agricole. În ultimii ani de zile nu știu dacă mai avem vreo 30 de licee agricole. Aceasta se întâmplă și cu învățământul profesional, care aproape că a dispărut, prin anii 2000-2010.

Deci iată că este o inițiativă foarte bună, avem nevoie de cadre bine pregătite în domeniul agricol...

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Vă mulțumesc.

Domnul Remus-Adrian Borza:

... că până la urmă siguranța alimentară este un concept strategic. Războaiele secolului XXI se duc pe resurse, dar implicit resurse alimentare...

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Mulțumesc.

Domnul Remus-Adrian Borza:

... și acestea trebuie să ni le asigurăm, evident, prin niște profesioniști desăvârșiți.

Acestea fiind spuse, noi susținem un astfel de demers și un astfel de proiect.

Mulțumesc mult, doamnă președinte.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Vă mulțumesc.

(Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia cuvântul.)

Suntem în procedură de urgență.

Vreți pe procedură?

Procedură, domnul Roman.

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Mulțumesc, doamnă președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor colegi,

În urma dezbaterilor care au avut loc pe acest proiect de lege, observăm foarte clar că există divergențe majore și există opinii că ne îndreptăm din nou spre o chestiune de neconstituționalitate.

Ca atare, vă solicit, în numele Grupului PNL, retrimiterea acestui proiect la comisie, să-l discutăm mult mai serios. Termen - două săptămâni.

Vă mulțumesc.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Vă rog.

Vot pentru propunerea colegului nostru, de retrimitere la comisie două săptămâni.

Cu 57 de voturi pentru, 94 de voturi împotrivă, un coleg fără opțiune, propunerea nu a trecut.

Mergem mai departe la dezbaterea legii.

Avem 14 amendamente admise.

Dacă de la nr. marginal 1 la 10 sunt obiecții? Dacă nu, adoptate.

Dacă de la marginal 11 la marginal 14 sunt obiecții? Nu. Adoptate.

Legea rămâne la votul final.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 3 iunie 2020, 5:39
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro